Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Hvala vam, 1100 puta vam hvala!

Daniel i Ranko uspješno su završili akciju “1100 kilometara za 1100 terapija” kojom su posljednjih gotovo 50 dana promovirali rad udruge Brački pupoljci, a sve kako bi osigurali sredstva za terapije djece s teškoćama. I uspjeli su, zahvaljujući svima vama!

U akciji je, na dan završetka 13., posljednje, etape, prikupljeno 142.728,53 HRK, čime su osigurana sredstva za čak 1427 terapija! Račun otvoren za potrebe ove akcije bio je otvoren sve do 1. lipnja, pa je u akciji prikupljeno ukupno 169.812,13 HRK, odnosno čak 598 terapija više od planiranog.

Hvala na svakoj pomoći – dijeljenjem, komentiranjem, lijepom riječju, ili donacijom!

169.812,13 HRK

STANJE DONACIJA NA DAN 1.6.2021.

Akciju su podržali*:

Branka Tokić | Neda Pervan | Ivona Vujčić | Zoran Kitin | Luka Dulčić | Tonči Šeparović | Kica (Vinko D.) | Dubravko Jurković | Dorotea Protrka | Roko Zuanić | Nina Gospodnetić | Mia Perić | Karlo Vrandečić | Ivan Cvitanić | Dino Belošević | Mladen Zorić | Ana Juričević Vlahović | Vinka Jelinčić | Sretna Kusanović | Karolina Kirign | Rosana Kuzmanić | Nataša Vušković | Marina Biluš | Karlo Ribičić | Hrvoje Baranović | Dada&Rocco d.o.o. | Ivana Radić | Ines Kolenc | Gordan Derado | Livel Sutivan d.o.o. | Zrinka Lazarin | Jurislav Hržić | Dina Jakšić Pavasović | Jerka Mladineo | Zoran Lončar | Tana Samardžić | GEO Pars d.o.o. | TZ Grad Supetar | Ivica Puljak | Jerko Martinović | Dinko Bogavčić | Ivan Pranjić | Vita asist j.d.o.o. | Marko Berić | Gita Dragičević | Nadia Rajević | Mira Šabić | Daniel Lončar | Branka Sekulo | Đurđica Vrsalović | Sandra Opačak | Nino Dorić | O. Nerežišća | Grad Supetar | Katijana Rendić | Ivana Hudina | Mate Radojković | Vesna Ujdenica | Nikša Paviškov | Marina Ostoja | Antonia Puharić | Jakša Žižak | Fani Nuić | Vlasta Bilić-Centić | Ana Milanović-Litre | Željko Filipušić | Dragan Zjalić | Kristina Žagar | Dolores Maričić | Mariana Damjanović | Joško Vrsalović | Vesna Ivanović | Edvard Hudi | Vladimir Milan | Luka Nedjeljković | Marko Brusač | Oleg Grujić | Antonia Šiško | Jure Vušković | Robert Krešić | Darka Uremović | Sandra Bonomi | Robert Lokar | Kristina Poklepović | Jelena Jončić | Ivana Lukšić | Ivica Srdelić | Ivan Biškupić | Ninka Dragičević | Vjera Matić | Dino Sardelić | Ana Letnić | Ivana Glušević | Stjepan Lukšić | Marko Kušeta | Lea Rizner | Mate Dželalija | Hrvoje Carević | Nives Šikić | Igor Šikić | Obrt Dodo | Afitat travel | Karin Dubravčić | Marina Buršić | Daria Gospodnetić | Dina Šesnić | Magdalena Senjković | Denis Petričević | Fanita Milišić | Đurđica Radojković | Franka Marinković | Viktorija Krneta | Jadranka Busatto | Irena Sokolić | Mariana Jurišić | Radovan Nimčević | Dragica Botica | Ivan Padovan | Srećko Maček | Nikolina Dermak |Željana Vedriš | Petra Radetić | Ana Pasiček | Vedriš d.o.o. | Dušanka Brozović | Boris Ličina | Andreja Jakšić | Natali Jakšić | Eda Karić | Matea Martinić | Silva Sekulović | Ante Nevistić | Ante Pisac | Hrvoje Martinić | Transferwise LTD | Sara Ferberuš | Nives Franić | Lidija Jukić | Rita Baloević | Lea Marinković | Jakša Hržić | Mile Lončar | Dragan Deljanin | Toni Mišetić | Matko Rendić | Joško Šantić | Gordana Radetić Berić | Jasna Biondić | O. Bol | KŠR Arbun | Srećko Vukov | Ivana Mutarelo | Ksenija Žižić | Electrocoin d.o.o. | Perica Dželalija | Ante Delić | Mihaela Kolembus | Katarina Cvjetković | Lucija Pliškić | Mirela Papić | Antonija Šućur | Ivan Kusanović | Oleg Grujić | Romana Jadrijević Lozančić | Branka Kusanović | Valentina Mezdić | Mira Vrcelj | Dorica Matešić | Ksenija Herak Brkić | Mate Kusanović, UO Rok | Marija Jašić | Nike Šestanović | Milan Matić | Dalibor Pavošević | Dragana Poklepović | Ivica Jakšić | Meriem Frankić | Davor Cvitanić | Zlatko Kero | PD Profunda – Brač | Gordana Cecić | Ana Grubješić | Ranko Dragičević | Dinko Martinović | Jelena Radić | Ena Rahelić | Željana Gojčeta | Mili Klisović | Marija Juriša | PZ Bol | Transferwise LTD – Cormak | Margita Biljan Kolušin | Toni Mišetić | Bojan Islamović | Dušanka Tatalović Kljajić | Sanja Gulišija | Kata Zelić | Ivan Brtičević | Franciska Markusović | Tomislav Kojić | Dario Penjalov | Ana Jurić | Milan Katić | Dina Višić Plastić | Smail Vojniković | Deana Mikloušić | Mirna Dubravčić | Tonči Gospodnetić | Antonio Pranjić | Marko Špelić | Dina Jakšić Pavasović | Ivona Buljević| Marija Alebić | Milan Grepo | Mali Žele (obrt) | Nikola Budimir | Marija Eterović Roić | Ana Dragičević | Hrvoje Akmadžić | Dijana Žderić | Neven Kulenović | Tonči Pavlović | Vanja Kovačić | Tamara Dundnović | Larisa Roglić | Antonija Šućur | Drina Škoton | Mira Verunica | Ivica Tomaić | Željana Gojčeta | Toni Gospodnetić | Marija Mula | Karmen Dragičević | Luči Lončar | Jadranka Radović | Renata Frank | Franka Pulišević | Milena Ćićerić | Senka Zrilić | Gordana Bobeta | Frančiška Dvornik | Boris Krstulović | Ivana Radonić | Silvia Pliškić | Vedrana Dobra Piškorec | Tina Jerković | LIBAR, vl. Diana Krstulović | Vinko Kirigin | Diyana Maria Hržić | Neda Antunović | Milena Mošić | Nikola Guerieri | Miće Matulić | Željana Gojčeta | VALIŽ, vl. Nikica Gospodnetić | Juraj Dragičević, STRO | Zvjezdana Jakšić | Jakša Bezmalinović | Mateo Perković | Ivana Bobinac | Antonija Perić | Iva Jakšić | Marijeta Sinjeri | Jerka Gospodnetić | Pia Martinić | Željka Celić | Mario Suhor | Vlasta Lender-Adamec | Miro Dragičević | Filip Matković | Martina Antičević | Manuela Sovulj | Goran Funčić | Andreja Petrina | Lucija Wilder | Zorana Šesnić | Vjera Guerieri | Ivica Šolić | Andrea Janjiš | Lukrecija Roić | Melanija Milić | Javorka Fabjanović | Crveni križ Biograd na moru | Franka Troskot | Antonija Šućur | Denis Perić | Asja Felić | Tomislav Cvitanić | Anđelka Funčić | Mile Lončar | Ines Barbir | Toni Gospodnetić | Vedrana Dragičević | Paula Sekulo | Zdravka Marinković | Željana Gojčeta | Jadranka Hržić Vuković | Ines Damjanović | Matea Marasović | Slobodanka Maćesić-Cek | Zorka Martinić | Nikolina Vrandečić | Antun Saler | Antonio Dragičević | Tanja Martinić | Vesna Martinović | Ivo Krstulović | Tanja Batistić | Biserka Matulić | Šime Antonijević | Helena Bule | Miranda Bižaca | Branka Mladinić | Gordan Turković | Kaja Marjanović | Iva Kegalj | Slavko Pralija | Emili Hržić | Marija Dotlić | Diana Buljević | Marica Erlić | Mladenka Mikulić | Rina Jakšić | Kristina Poklepović | Zlatan Koštić | Andrea Fabjanović-Bakija | Ines Ivić | Dario Obradović | Karlo Vrandečić | Irmica Kovačić | Roberta Čupić | Zlatko Brizić | Ana Hržić | Josip Čupić | Ana Rubin | Andrea Restović | Blagica Kuzmanić | ANONIMNA | Adela Vukić | Olga Pajnić | Nikolina Petričić | Tonči Ivančev | Jadranka Aliov | Damir Aliov | Perica Šimunović | Sandra Valić | Maja Patrk Majcan | Ivana Ereiz | Petra Sturica | Jelena Krželj | Koraljka Jelić | Željana Gojčeta | Ana Ranj | Slavenka Urlić | Tereza Alaburić Gjurek | Zoran Kitin | Noa Maras | Jasna Vukovac | Željana Gojčeta | Anamarija Jukić | Jagoda Klisović Barhanović | Ana Derado | Rent a boat Kolona | Ivana Špehar | Sanja Buđa | Ante Hrgović | Dostana Samadržić | Dora Sekul | Ivana Peša | Giordana Cikotić | Ivana Munitić | Valentina Fabjanović | Nika Keller | Maja Milek | Marko Dubravčić | Ante Skorup | Ivan Neveščanin | Slavenka Urlić | Tina Kuščević | Ksenija Vrandečić | Nino Rebronja | Frane Mladineo | Antonio Živalj | Ana Barhanović | Antonela Razmilić | Mate Roić | Iva Međugorac | Tihomir Pleština | Renata Jerbić | Marija Fabjanović | Jure Jurić | Vlasta Šimek | Fanita Šantić | Neda Gospodnetić | PZ Supetar | Mate Dedić | Vanja Kirigin | Lovre Mihotić | Tanja Medak | Maja Žuvić | Frane Cvitanić | Marina Mirić | Svjetlana Dalić | Marija Lena Bošković | Zlatko Kero | Tatjana Kostrenčić Janković | Planinarski klub Split | Antonijeta Perić | Željana Gojčeta | Davorka Prusić | Antonija Šućur | Lada Štefek | Daniela Cetina | Ivica Ivanović | Luka Bakija | Žana Garafulić | Karmen Preskar | Martin Veža | Marko Maleničić | Zoran Pajić | Pero Vladislavić | Obrt SNOBIN | Zvonko Kristić | Zoran Mateljak | Nives Studin | Emil Grubišić | Alan Sumina | CRO-LUG d.o.o. | Slaven Zvono | Maja Derado | Vlado Vidulin | Miljenko Baković | Zorana Geržinić | Mihael Maltar | Slobodanka Veža Lončarić | Josip Krilić | Ivan Katičić | Nađan Šerić | Ana Galić | Ivica Pavišić | Andrea Katarić | Lara Benković | Tina Vergić | Željko Anić | Josip Franulić | Antonela Vlahović | Ana Franić | Željana Gojčeta | Rozana Antonijević | Ana Radić | Ivana Selak | Ivo Kutleša | Filip Kljenak | Franci Beović | Marija Ujdur | Jurica Pralija | Karlo Kovačić | Meriem Frankić | Stipe Dedić | Merica Kirigin | Katja Cukrov | Sandra Polović | Nela Radić | Klara Bjažević | Anđelka Alić Čolić | Adrijana Alić Mezihorak | Maris Mezihorak | Andrej Mezihorak | Romana Jadrijević Lozančić | Ana Ivanov | Ivica Bačić | Joško Vukičević | Ivana Višević | Marko Mirić | Robertina Maksuti | Palush Maksuti | Marko Litović | Rita Litović | Simonida Zlatar-Litović | Laura Litović | Hrvoje Mišeta | Anamaria Sarjanović | Ana Knez | Sani Lemac Hržić | Ivo Krstulović | Oliver Bezmalinović | Miki Cepernić | Nikris d.o.o. | Marija Krstanović | Zlatko Knezović | Arijana Martinić Bašić | Sara Ferberuš | Ivana Pralija Roščić | Hrvoje Ajduk | Vesna Vranjičić | Zorana Razmilić | Anđela Odrljin | Marija Jurišić | Jelena Stanković | Lukrecija Jurić | Ivan Kusanović | Snježana Piplica | Ivan Ilić | Kristian Sinovčić | Petar Maričić | Lana Goić | Ante Vranjičić | Danijel Goić | Jasna Vušković Glavinić | Marija Jovanović | Vesna Leskur | Anita Koljatić Jerčić | Jelena Handabaka | Mikula Rošker | Robert Perica | Darija Škarić | Aldo Buršić | Vedrana Katalinić | Oleg Grujić | Stjepan Tomašić | Branka Maračić | Dorela Kuzmanić | Žana Plastić | Udruga branitelja grada Ploče | Filka Gospodnetić | Anđa Prugo | Sunčica Šerić | Jelena Kuščević | Margareta Medić | Melita Žbulj | Palma Škrobica | Ante Roso | Suzana Chiavalon | Đurđica Vrsalović | Marijana Mustapić-Duvnjak | Fanita Milišić | Zorana Kalajžić | Jerka Fabjanović | Helena Pleština | Irena Caglević | Dragana Glušević-Radetić | Tonći Guerieri | Mirjana Nazor | Neda Babarović Jonjić | Oleg Grujić | Ana Kac Čubranić | Darko Gavrić Čerčo | Ante Jukić | HGSS Stanica Split | Romana Ficović | Mirjana Guljemović | Vlado Šunjić | Kristijan Marinković | Odvjetnički ured Dean Rahan | Marica Jerčić | Josip Cvitković | Šimica Dragičević | The Currenty Cloud limited | Danijela Mikulandra | Mara Lenić | Jakov Jakšić | Tina Jakšić | Antica Jakšić | Marin Matulić | Gordana Čikeš | Žanet Martin Perlić | Natalija Brešković | Marija Pliškić | Antonia Puharić | Nikica Lukšić | Damir Vidošević | Općina Postira | Antonija Aračić | Slavica Prugo | U.O. Jure | Općina Pučišća | Sonja Radić | Općina Milna | Senka Ivanišević | Lucija Kurte | Mladen Pavlović Mitrović | Fanita Rendić | Lucija Alebić | Marko Marinović | Adriana Jakša Peruško | ROSO d.o.o. | Zlatin ured, vl. Zlata Hržić | Deniza Hodžić | Darija Klepec | Jasna Biondić | Juanita Gavranović | Dinka Stazić | Josip Biočina | Darling Papić | Ivan Jurić | DAMIDA d.o.o. | START BRAČ j.d.o.o. | Joško Metličić | Nikolna Vekić | Zoran Kitin | Šime Antonijević | Davor Dvornik | Ema Pestić Berišić | Helena Šokić | Ivana Skorić | Darko Dubravica | Ivana Gregov | Oleg Grujić | Senad Telalagić | Mladen Petreski | Mate Bilođerić | Ivona Glavota | Mavro Čebulc | Robert Dobrić | Robert Papić | Karmen Škrlj | Vlaho Koprivica | Toni Vušković | Igor Laurić | Zvonimir Šegvić | Anamarija Gerčer | Francika Šimunović | Keti Vladislavić | Ljekarna Čebulc | Jakša Rošin | Željko Cvjetičanin | Antonina Briševac | Marina Asturić | Inicijativa Božićni grad Bol | Bak Maciej | Valentino Jakšić | Rent a Roberts water sports | Tina Rendić | Katarina Sain | Denis Šupraha | Nikola Šunjić | Davor Cvitanić | Josip Elez | MW S Tijan | Emil Keserović | Iskra Damjan | Goran Fajfer | Katarina Halas | Robert Babić | Marko Ilić | Michelle van Veelen | Dario O. Alexandra Zrilic | Nikša Vušković

*Ako neko ime nedostaje, molimo da nam javite da ispravimo! Hvala.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: